www.bantonkrajood.com
ติดต่อทางเมล์// bantoonkrajud@hotmail.com
     fanpage //  บ้านต้นกระจูด บี.ที.เค
   Aaddline  //  j.wanpen
หน้าแรก
เกี่ยวกับเรา
ข่าวสาร
สินค้า
บริการ
แกลลอรี
เว็บลงค์
ถาม - ตอบ
เว็บบอร์ด
ติดต่อเรา

บริการ

 กลุ่มบ้านต้นกระจูด อีกหนึ่งบริการของกลุ่ม (การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลน้อย)
 กลุ่มบ้านต้นกระจูด อีกหนึ่งบริการของกลุ่ม (การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทะเลน้อย)

กลุ่มสินค้า

 กระเป๋า
 เสื่อกระจูด
 กล่องกระจูด
 ชะลอมใส่ผ้า
 มุกยา
 รองเท้ากระจูด
 พัด
 แจกัน
 กระจาด
 กระเช้า
 หมวก
Custom Search
 
  ข่าวสาร
แหล่งกำเนิด
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ “กระจูด” “กระจูด” เป็นพืชตระกูลเดียวกับ “กก” (Sedge) คือ ในตระกูล Cyperaccae มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า Lepironia artica late กระจูด เป็นวัชพืชที่เจริญเติบโตง่าย และแพร่พันธุ์ได้รวดเร็ว พบมากแถบภาคตะวันออก และภาคใต้ของประเทศไทย ลำต้นของกระจูดมีลักษณะกลมกลวง มีข้อปล้องภายในคล้ายลำไผ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1/8 – 5/16 นิ้ว ความสูงประมาณ 1 – 3 เมตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเผ่าพันธุ์และสภาพแวดล้อม ต้นกระจูด ชอบขึ้นในที่ ๆ มีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะบริเวณริมทะเลสาบที่เป็นดินโคลน ซึ่งเรียกว่า “พรุ” หรือชาวพื้นเมืองทางภาคใต้เรียกว่า “โพระ” ต้นกระจูดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจะมีขนาดเล็ก และไม่ยาวนัก การเพาะปลูกกระจูดต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ปี ต้นจึงจะโตได้ขนาด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ คือ ลำต้นยาวไม่ต่ำกว่า 1 เมตร เมื่อถอนต้นกระจูดไปแล้ว หน่อก็จะแตกต้นใหม่ขึ้นมาแทนที่หมุนเวียนกันไป ต้นกระจูดมี 2 ชนิด คือ จูดใหญ่ และจูดหนู จูดใหญ่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้มาก ส่วนจูดหนูมีลำต้นเล็กและสั้น ความเหนียวน้อยกว่าจูดใหญ่ โดยทั่วไปราษฎรทางภาคใต้ใช้กระจูดในการสานเสื่อ ทำใบเรือ ทำเชือกผูดมัด และทำกระสอบบรรจุสินค้าเกษตรและสิ่งของอื่น ๆ กรรมวิธีสานเสื่อจูดนั้นจะแตกต่างจากการสานเสื่อทั่วไป คือ ชาวบ้านจะนำต้นกระจูดมาคลุกดินขาวก่อนตากแดดให้แห้งแล้วจึงทุบต้นกระจูดให้แบนเพื่อให้มีความนิ่มตัวสำหรับ หากต้องการให้มีสีสันก็นำไปย้อมสีก่อนนำมาสาน แหล่งวัตถุดิบ ในจังหวัด แหล่งผลิตกระจูดในจังหวัดพัทลุง มีเพียงแห่งเดียว คือ ที่หมู่บ้านทะเลน้อย ตำบลพนางตุง และตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เนื่องจากพื้นที่ดินมีลักษณะเป็นที่ลุ่ม อยู่ริมทะเลสาบ มีน้ำขังตลอดทั้งปี มีทั้งกระจูดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่ราษฎรปลูกรวมพื้นที่เพาะปลูกกระจูดในบริเวณดังกล่าว ประมาณ 1,000 ไร่เศษ ราษฎรแถบนี้ส่วนใหญ่ คือ ประมาณร้อยละ 80 – 90 ของครัวเรือนทั้งหมด ประกอบอาชีพหลักในการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูด ฉะนั้น แต่ละครัวเรือนมักจะมีไร่กระจูดเป็นของตนเองด้วย โดยเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 3 – 10 ไร่ เดิม “กระจูด ของจังหวัดพัทลุงถูกส่งออกไปขายต่างจังหวัดในรูป “วัตถุดิบ” อยู่เสมอ แต่เนื่องจากปัจจุบันการทำผลิตภัณฑ์จากกระจูดในจังหวัดมีการขยายตัวมาก จนปริมาณวัตถุดิบที่ผลิตได้ในจังหวัดไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ต้องสั่งซื้อจากแหล่งผลิตจังหวัดที่อื่นอยู่เสมอ ซึ่งแหล่งผลิตต่างจังหวัดที่สำคัญ คือที่ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช การใช้ประโยชน์ ต้นกระจูด นำไปฝึ่งแดดให้แห้งสนิท สามารถนำมาผลิตงานจักสานเป็น เสื่อปูรองนั่งที่เรียกกันว่า 'เสื่อกระจูด' หรือ 'สาดกระจูด' โดยการสานเสื่อกระจูดโดยทั่วไปนิยมสานลวดลาย มาตรฐาน คือ ลายขัดสอง หรือลายขัดสาม และมีการพัฒนาดัดแปลงลวดลาย เช่น ลายลูกแก้ว ลายดาวล้อมเดือน ลายดอกจัทนทร์ ลายก้านต่อดอก ลายโคม ลายแก้วเนื่อง ลายแก้วบ้านดอน ลายตัวหนังสือ เป็นต้น และมีการทำผลิตภัณฑ์เช่น สายกระเป๋าเครื่องใช้ต่าง ๆ ใช้ทำใบเรือ ทำเชือกผูกมัด แหล่งผลิตที่สำคัญ อยู่ที่หมู่บ้านทะเลน้อยจังหวัดพัทลุง หมู่บ้านบ่อกรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี หมู่บ้านสะกอม จังหวัดสงขลา หมู่บ้านทอนทอน จังหวัดนราธิวาส

 รายละเอียด

 ผลการวิจัยของอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พบว่าเสื่อกระจูดช่วยลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับ ระบุผลทดสอบเสื่อกระจูดช่วยลดอุณภูมิผิวหนังได้ดีกว่าเบาะ พร้อมเร่งวิจัยเชิงลึกสู่การใช้งานจริงกับผู้ป่วยไม่ขยับตัวได้เอง
                      
หนึ่งในปัญหาของผู้ป่วยที่ไม่สามารถขยับตัวได้เองอย่างผู้ป่วยโรคอัมพาตก็คือเรื่องของ “แผลกดทับ” ซึ่งเกิดจากการขาดเลือดอันเป็นผลจากการถูกกดทับเป็นเวลานานๆ ทั้งนี้แผลกดทับมักจะเกิดบริเวณเนื้อเยื่อที่อยู่เหนือปุ่มกระดูกเช่น บริเวณก้นกบ ปุ่มกระดูกตรงบริเวณด้านข้างของสะโพก ส้นเท้า ตาตุ่ม ฯลฯ

ดร.วิภา แซ่เซี้ย และ อ.ลัพณา กิจรุ่งโรจน์ อาจารย์ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยผลการวิจัยเรื่อง “การเปรียบเทียบอุณหภูมิผิวหนังบริเวณก้นกบของผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี ขณะนอนบนเบาะโรงพยาบาลและเสื่อกระจูด” ว่า
                          
เมื่อทดลองโดยการวัดอุณหภูมิบริเวณก้นกบของกลุ่มตัวอย่างเมื่อนอนบนเสื่อกระจูดเปรียบเทียบกับนอนบนเบาะโรงพยาบาล ปรากฏว่าการนอนบนเสื่อกระจูดจะทำให้อุณหภูมิผิวหนังของกลุ่มตัวอย่างลดลงต่ำกว่าการนอนบนเบาะโรงพยาบาล เนื่องจากเสื่อกระจูดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านจากหญ้าธรรมชาติ มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำ และมีความพรุนสูง

“จากการทดลองให้กลุ่มตัวอย่างนอนหงายบนเบาะของโรงพยาบาลและบนเสื่อกระจูดในเวลา 120 นาทีเท่ากัน พบว่าหากนอนบนเบาะโรงพยาบาลอุณหภูมิผิวหนังจะอยู่ที่ 36.40 องศาเซลเซียส และ 35.19 องศาเซลเซียส เมื่อนอนบนเสื่อกระจูด”

ทั้งนี้ดร.วิภากล่าวว่าผลจากตัวเลขที่แสดงความแตกต่างนี้ ทำให้เห็นว่าเสื่อกระจูดช่วยให้อุณหภูมิผิวหนังเย็นลงกว่าการนอนบนเบาะโรงพยาบาล และช่วยลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับได้อีกด้วย
                                                 
โดยการศึกษาดังกล่าวมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง เนื่องจากมีข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่า หากอุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นทุก 1 องศา จะทำให้การเผาผลาญออกซิเจนเพิ่มขึ้นถึง 10 % และการสะสมของเสียในระดับเซลล์เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการดูแลคนไข้จะต้องลดปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย

"แน่นอนว่ามีปัจจัยมากมายที่ทำให้เกิดแผลกดทับ เช่น ผู้ป่วยได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ คนไข้ผอมหรืออ้วนเกินไป เกิดแรงกดหรือแรงเสียดทานก็สามารถก่อให้เกิดแผลกดทับได้ แต่การลดอุณหภูมิบริเวณผิวหนังเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ง่าย แม้ว่าปัจจุบันจะมีเตียงลมหรือเตียงน้ำที่ช่วยได้ แต่มีราคาแพง ชาวบ้านไม่สามารถซื้อหาได้

ดังนั้นการใช้เสื่อกระจูดปูนอนจะเป็นตัวเลือกที่ดีมากในการป้องกันการเกิดแผลกดทับได้ หลังจากนี้จะเป็นการวิจัยเชิงลึกกับผู้ป่วยที่กลับไปพักฟื้นที่บ้าน” ดร.วิภากล่าวสรุป

Your Satisfaction of our Product

•   น่าสนใจระดับไหน

  Copyright @ 2009 bantonkrajood.com All Rights Reserved.  Powered by ThaiWeb.  Admin Business Online 
essay writing services reviews An essay is, generally, a piece of writing that gives the authors own argument help essay writing — but the definition is vague, overlapping with those of an article, essay service spartanburga pamphlet, and a short story. essay writingessay service toronto Essays have traditionally been sub-classified as formal and informal. essay writing helpFormal essays are characterized by "serious purpose, dignity, logical organization, length," essay editing service reviews whereas the informal essay is characterized by essays writing help "the personal element (self-revelation, individual tastes and experiences, confidential manner),write research paper humor, graceful style, rambling structure,essay writing service unconventionality or novelty of theme,"paper writing service uk Those rules are well described in our Privacy Policies and are strictly followed by our team. dissertation writing services irelandessay editing service torontoOur money-back guarantee policy ensures your strong confidence and essay for customer service complete satisfaction when it comes to dealing with our custom writing service. essay writing service sheffield